Skip to main content

Doneren (geld)

Voedselbank Stadswolde heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Hoewel levensmiddelen gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren.

De extra kosten voor elk voedselpakket bedragen tussen de 10 en 15 euro. We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor wij uw hulp nodig hebben!  Elke gift of bijdrage is van harte welkom, eenmalig of periodiek, waarbij het laatste de voorkeur geniet. Overweeg welk bedrag u per maand / kwartaal etc. kunt missen om zodoende het werk van de Voedselbank dragelijk te maken. Uw geld blijft niet aan de strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Giften zijn welkom op bankrekening NL23 RABO 0338 7065 69 ten name van Stichting Voedselbank Stadswolde.

Wilt u periodiek schenken, dan kunt u dit het beste doen door middel van een formulier van de belastingdienst.

De Voedselbank is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI erkende instelling met als RSIN: 8645 44 480.

Twee belangrijke speerpunten van onze vrij nieuwe voedselbank zijn:

  • wekelijks voedzame en gezonde pakketten leveren in beide gemeentes
  • jaarlijks een onderbouwde en goede verantwoording geven over de financiële situatie

Wij willen met onze aanpak een goede bijdrage leveren om de allerarmsten te helpen. Daarom zoeken we de verbinding met andere partijen die dit met ons kunnen doen: bedrijven, kerken, stichtingen, vrijwilligers enz.

Activiteiten

Door deelneming aan het armoede pact in onze gemeentes versterken we de samenwerking met andere betrokkenen die ook aan armoedebestrijding werken. Onze inzet zal zijn deze samenwerking verder te intensiveren opdat mensen minder lang afhankelijk zijn van de voedselbank.

Elke week worden overschot-producten van de winkels in onze regio opgehaald. Daarmee kunnen we onze pakketten aanvullen. Regionaal wordt onze voedselvoorraad aangevuld door het Regionaal Distributiecentrum van Voedselbank Nederland.

Als Voedselbank zamelen we geld in via fondsen en donaties. Van dit geld kopen we gezonde voedsel om de pakketten aan te vullen. Met dit geld betalen we ook de kosten voor onze huisvesting en het voedselvervoer.

Erg blij zijn we met particuliere initiatieven van voedselinzameling of geldinzameling. Wilt u ons daarmee helpen? Neem dan contact met ons op via de email of telefoon.

Meer weten over Voedselbank StadsWolde?

Lees meer