Skip to main content

Doneren

Voedselbank Stadswolde heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Hoewel levensmiddelen gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren.

De extra kosten voor elk voedselpakket bedragen tussen de 3 en 5 euro. We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor wij uw hulp nodig hebben!  Elke gift of bijdrage is van harte welkom, eenmalig of periodiek, waarbij het laatste de voorkeur geniet. Overweeg welk bedrag u per maand / kwartaal etc. kunt missen om zodoende het werk van de Voedselbank dragelijk te maken. Uw geld blijft niet aan de strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Giften zijn welkom op bankrekening NL23 RABO 0338 7065 69 ten name van Stichting Voedselbank Stadswolde.

Wilt u periodiek schenken, dan kunt u dit het beste doen door middel van een formulier van de belastingdienst.

De Voedselbank is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI erkende instelling met als RSIN: 8645 44 480.

Missie en visie

In allerijl is in de periode vanaf 1 oktober 2022 tot aan het einde van dat jaar gewerkt aan de oprichting van een nieuwe voedselbank voor de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde. De twee belangrijkste speerpunten van onze nieuwe voedselbank zijn:

  •  wekelijks voedzame en gezonde pakketten leveren in beide gemeentes
  • jaarlijks een onderbouwde en goede verantwoording geven over de financiële situatie

Wij willen met onze nieuwe aanpak een nog betere bijdrage leveren om de allerarmsten te helpen. Daarom zoeken we de verbinding op met andere partijen die dit met ons kunnen doen: bedrijven, kerken, vrijwilligers enz.

Activiteiten

Door deelneming aan het armoede pact in onze gemeentes versterken we de samenwerking met andere betrokkenen die ook aan armoedebestrijding werken. Onze inzet zal zijn deze samenwerking verder te intensiveren opdat mensen minder lang afhankelijk zijn van de voedselbank.

Wij zijn voor een te groot deel afhankelijk van incidentele bijdragen om onze kosten te voldoen. In samenspraak met bedrijfsleven, kerken en scholen proberen we een groter deel van onze middelenverwerving structureel te maken.

Meer weten over Voedselbank StadsWolde?

Lees meer