Skip to main content

Nieuws!!

We zijn blij te kunnen melden dat onze eigen bankrekening eindelijk klaar is. Wilt u ons helpen met ons goede werk? Donaties ontvangen we graag op NL23 RABO 0338 7065 69 ten name van Stichting Voedselbank StadsWolde!

Voedselbank Stadswolde

Welkom bij de Voedselbank van Stadskanaal, Westerwolde en omstreken. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ’t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen overheden en particulieren helpen ons hierbij. Met geld, met eten en met hun diensten. Zo bestrijden we samen de armoede en zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ons motto is ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’. In 2018 deelden we met 11.700 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit aan ongeveer 140.000 Nederlanders vanuit 169 lokale voedselbanken.

Lees meer